Έγκαυμα

Ο βαθμός σοβαρότητας του εγκαύματος εξαρτάται από την έκταση, το βάθος, τις περιοχές του σώματος στις οποίες εντοπίζεται, και την ηλικία

Έγκαυμα είναι μία σύνθετη κάκωση, κατά την οποία έχουμε μερική ή ολική καταστροφή του δέρματος ή και των βαθύτερων ιστών. Τα εγκαύματα κατατάσσονται σε:

  • Θερμικά
  • Χημικά
  • Ηλεκτρικά
  • Ακτινικά

Ο βαθμός σοβαρότητας του εγκαύματος εξαρτάται από την έκταση, το βάθος, τις περιοχές του σώματος στις οποίες εντοπίζεται, και την ηλικία. Αυτοί είναι και οι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του είδους θεραπείας κάθε εγκαύματος

Το έγκαυμα αποτελεί μία επείγουσα ιατρική κατάσταση, η οποία απαιτεί εκτίμηση και άμεση αντιμετώπιση από πλαστικό χειρουργό. Αφού ο χειρουργός έχει εξασφαλίσει την επιβίωση του εγκαυματία, μπορεί να προχωρήσει σε εκτίμηση και επιλογή θεραπείας.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Και στις δύο περιπτώσεις στόχος είναι αφενός η λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς και αφετέρου η αισθητική αποκατάσταση, ή βελτίωση των περιοχών που έχουν υποστεί ζημιά.

Συνήθως, συντηρητικά αντιμετωπίζονται τα εγκαύματα περιορισμένης έκτασης και βάθους. Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με ανοικτή ή κλειστή μέθοδο. Η ανοικτή μέθοδος περιλαμβάνει καθημερινό καθαρισμό των εγκαυματικών επιφανειών και τοποθέτηση ειδικών αλοιφών ενώ στην κλειστή γίνεται και επίδεση τους.

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τον σχολαστικό καθαρισμό της πληγείσας περιοχής και την κάλυψη των επιφανειών που έχουν υποστεί ζημιά με δερματικά μοσχεύματα ή κρημνούς με γενική αναισθησία

Σήμερα τα εγκαύματα ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  1. Επιφανειακά μερικού πάχους: Αυτά τα εγκαύματα είναι επιφανειακά με βλάβη, η οποία περιορίζεται στην επιδερμίδα και στο επιφανειακό χόριο.
  2. Βαθιά μερικού πάχους: Αυτά είναι βαθιά εγκαύματα με προσβολή της επιδερμίδας και του βαθύτερου χορίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χόριο παραμένει βιώσιμο
  3. Ολικού πάχους: Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βλάβη αφορά την επιδερμίδα και όλο το χόριο

Τα πιο συνηθισμένα είδη εγκαυμάτων είναι τα θερμικά και τα χημικά. Άλλοι τύποι είναι τα ηλεκτρικά και τα ακτινικά εγκαύματα.

Τα θερμικά εγκαύματα προκαλούνται από την επαφή με τη φωτιά ή με ένα καυτό αντικείμενο ή υγρό.

Τα χημικά εγκαύματα προκαλούνται από την επαφή με αλκάλεα, ισχυρά οξέα ή άλλες τοξικές ουσίες.

Η αντιμετώπιση των εγκαυμάτων πρέπει να είναι άμεση και να γίνει από εξειδικευμένο στην επανορθωτική Πλαστικό Χειρουργό για να επιτευχθεί -αισθητικά και λειτουργικά- το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Πλαστικός Χειρουργός θα χρησιμοποιήσει ειδικά επιθέματα για την πρόληψη υπερτροφικών ουλών, χειρουργικές τεχνικές για την «απόκρυψη» των ουλών, δερματικά μοσχεύματα και κρημνούς, αλλά και αποκατάσταση τριχοφυίας σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί μετεγκαυματική αλωπεκία.

Σημείωση: Γενικά, για την καλύτερη αντιμετώπιση του παιδικού τραύματος είναι συχνά απαραίτητη η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;