Σωληνωτοί Μαστοί

Το σχήμα, το μέγεθος, η συμμετρία και η αναλογία των μαστών παίζουν σημαντικό ρόλο στην αίσθηση φυσικής ισορροπίας, θηλυκότητας και αυτοπεποίθησης κάθε γυναίκας.

Οι σωληνωτοί μαστοί (tuberous breasts) είναι μία συγγενής ανωμαλία στο σχήμα των μαστών, η οποία γίνεται εμφανής κατά τα πρώτα στάδια της εφηβείας, όταν αναπτύσσονται οι μαστοί, και μπορεί να επηρεάσει βαθιά την ψυχοκοινωνική κατάσταση, τη σεξουαλικότητα και την αυτοεικόνα της νεαρής γυναίκας.

Ο βαθμός παραμόρφωσης των μαστών ποικίλει από ήπιος έως σοβαρός και περιγράφει ένα ευρύ φάσμα ανώμαλων σχημάτων του μαστού. Τα συνήθη χαρακτηριστικά των σωληνωτών μαστών είναι:

  • Υποπλαστικό (μικρό) στήθος
  • Συμπιεσμένη βάση μαστού
  • Ανυψωμένη υπομάστια πτυχή
  • Μικρή απόσταση μεταξύ συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω και υπομάστιας πτυχής
  • Υποπλασία του κάτω μέρους του μαστού
  • Κήλη ή ψευδοκήλη στο σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω
  • Μεγάλη θηλαία άλω με μεγάλη προβολή

Η εμφάνιση σωληνωτού μαστού είναι σχετικά σπάνια και η αιτιολογία για την εμφάνισή του παραμένει άγνωστη. Πιστεύεται ότι ευθύνονται ανώμαλες επιπολής περιτονιακές συμφύσεις μεταξύ δέρματος και υποκείμενου μυϊκού επιπέδου.

Στόχος της επέμβασης είναι να αποκατασταθεί ο όγκος του μαστού (ή των μαστών), να απελευθερωθούν οι ινώδεις συνδέσεις μεταξύ μαστού και υποκείμενου θωρακικού μυός και μεταξύ μαστού και δέρματος, και, τέλος, να μειωθεί το μέγεθος συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω.

Συνήθως προτιμάται μία περιθηλαία τομή, μέσα από την οποία γίνεται και η εισαγωγή του ενθέματος σιλικόνης.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί 2 – 3 ώρες. Η ασθενής επιστρέφει στην οικία της την ίδια μέρα.

Η μετεγχειρητική πορεία είναι ομαλή και ανώδυνη. Για περίπου μία εβδομάδα συνιστάται χορήγηση προληπτικής αντιβίωσης, ενώ για ένα μήνα πρέπει να φοράει ειδικό αθλητικό στηθόδεσμο και να αποφεύγει την αθλητική δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό, αλλά οι λεπτομέρειες αρχίζουν να γίνονται εμφανείς όταν υποχωρήσει το οίδημα, σε περίπου 30 ημέρες. Σπάνια μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, οι οποίες περιορίζονται όταν η επέμβαση γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό.

Τέλος, να τονίσουμε πως η επέμβαση για την αποκατάσταση των σωληνωτών μαστών δεν επηρεάζει την ικανότητα θηλασμού.

Ανάλογα με το βαθμό πτώσης, το μέγεθος του στήθους, και το επιθυμητό αποτέλεσμα, επιλέγεται και η αντίστοιχη τεχνική από τον πλαστικό χειρουργό.

Η επέμβαση είναι από τις πιο ασφαλείς και τις πιο ανώδυνες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.

Η τομή γίνεται συνήθως γύρω από τη θηλή, κάθετα κάτω από αυτή, σε σχήμα ανάστροφου «Τ», η οποία ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του μαστού, επεκτείνεται σε ανάλογο μήκος στην υπομάστια πτυχή.

Αφαιρείται δέρμα, λίπος και μαζικός αδένας ενώ το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω τοποθετείται σε υψηλότερη θέση στο στήθος για πλήρη αναδιαμόρφωση του μαστού.

Το χειρουργείο γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί κατά μέσο όρο 3 ώρες.

Μετά την επέμβαση η υποψήφια εξέρχεται την ίδια μέρα.

Τις πρώτες 4–5 ημέρες χορηγείται στην ασθενή αντιβίωση για προληπτικούς λόγους, και σε 3 ημέρες γίνεται η αφαίρεση των ραμμάτων.

Για περίπου 30 ημέρες συνιστάται η αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και η χρήση ειδικού αθλητικού στηθόδεσμου.

Ήδη όμως από την 1η εβδομάδα, η υποψήφια μπορεί να επιστρέψει κανονικά στην εργασία της.

Οι μελανιές που μπορεί να εμφανιστούν μετεγχειρητικά, υποχωρούν σε λίγες μέρες.

Τις πρώτες εβδομάδες οι ουλές, που ακολουθούν τις φυσικές γραμμές του μαστού, θα είναι κόκκινες, άρα περισσότερο ευδιάκριτες, αλλά, με την πάροδο του χρόνου, η εικόνα αυτή βελτιώνεται σημαντικά ώστε να είναι πλέον ελάχιστα εμφανείς.

Σπάνια συμβαίνουν επιπλοκές, όπως αιμάτωμα, το οποίο παροχετεύεται, ή φλεγμονή, που αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη αντιβίωση.

Η υπαισθησία και το οίδημα των μαστών συνήθως υποχωρούν με το χρόνο.

Συνήθως δεν επηρεάζεται ο θηλασμός σε μελλοντική εγκυμοσύνη, δεδομένου ότι με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές διατηρούνται οι γαλακτοφόροι πόροι και ο υποθηλαίος μαζικός αδένας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;